Home

Nieuws - Kalender


Lenteconcert "Best Of 1999-2019" in "De Zoerla" - zaterdag 2 mei en zondag 3 mei - 19.30 uur


BINGO-AVOND - vrijdag 19 juni om 20.00 uur

Fanfarefestival 2020 - zaterdag 20 juni en zondag 21 juni - grasveld VVV-Toerisme Westerlo


Mosselfeesten 2020 - zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 juli - lokaal "De Garve"


Historiek


OUDE FANFARE


Volgens gegevens van de Heer Willem Van Broeckhoven uit Geel, moeten we teruggaan tot in 1842 toen te Westerlo een fanfare werd opgericht, onder de benaming van "L'Union".


In 1842 werd in Westerlo een fanfare opgericht, onder de naam "L'Union". Deze fanfare zou ontsproten zijn uit het zangkoor "Societeyt van Sint-Cecilia".

Reeds in 1850 had in Westerlo een festival plaats, waaraan ook de "Harmonie van Gheel" deelnam.

Een in 1851 gepubliceerde lijst van muziekkorpsen in de Kempen, vermeldde deze van Westerlo met 24 muzikanten.

In 1856 nam de "Harmonie van Westerloo" deel aan een festival in Geel, ingericht tot hulde aan de 25e verjaardag

van 's konings troonbeklimming, waarvoor de Westelse harmonie een herinneringsmedaille ontving in verguld zilver.

In 1860 werd deelgenomen aan een festival te Geel ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de "Gheelse muziekmaatschappij".

In 1861 was er nog steeds sprake van de harmonie "L'Union", terwijl er ondertussen een zangkoor opgericht werd onder de naam "De Nethegalm", dat 17 zangers telde.

In 1874 zou dan uit de harmonie en het zangkoor de "Harmonie Hoop en Vlijt" ontstaan.

Als orkest-meesters of muziekmeesters vinden we terug : in de beginperiode (P.A. De Coster en Van Den Driessche), rond de jaren 1890 -1900 (Fons Cools), voor de Eérste Wereldoorlog (Ernest Cools, gesneuveld in WO I), na de Eérste Wereldoorlog (Suske Cools), in 1925 werd Gustaaf Thielemans de nieuwe muziekmeester. Onder zijn kundige leiding bereikte de harmonie een redelijk hoog muzikaal peil.

In 1951 ontstond onenigheid tussen muziekmeester Thielemans en sommige muzikanten met het gevolg dat Gustaaf Thielemans bedankt werd voor zijn bewezen diensten.      Hij werd opgevolgd door Jules Breughelmans uit Herselt.

In 1956 werd de harmonie omgeschakeld naar fanfare.

In 1958 werd in Westerlo een rijksschool opgericht. Tussen de gemeenteschool en deze nieuwe rijksschool ontstond een kleine schoolstrijd om de schoolgaande kinderen. Toon Jules Breughelmans benoemd werd tot muziekleraar aan deze nieuwe rijksschool, begon voor fanfare Hoop en Vlijt de ellende. Een tiental muzikanten konden zich niet meer verzoenen met de dirigent en verlieten de fanfare.

In het begin van de jaren 60 werd Breughelmans vervangen door Lode Helsen, hoofdonderwijzer en amateur-dirigent uit Houtvenne.

In de jaren na 1965 kwam de fanfare stilaan tot verval. De malaise was vooral te danken aan gebrek aan opleiding van jonge muzikanten. In het najaar van 1968 vertoonde de fanfare zich niet meer op straat en na een tijdje werden de wekelijkse repetities stopgezet, omdat er te weinig muzikanten waren.


NIEUWE FANFARE


In september 1969 begonnen Dolf Smets en Robert Dierckx, beide leraars aan de gemeentelijke scholen, met de opleiding van een 25-tal jongeren die zich tot de blaasmuziek geroepen voelden. Hun inspanningen bleven niet zonder resultaat.

In juni 1970 werd een vergadering bijeengeroepen waarop alle muzikanten, die nog in het bezit waren van een instrument, uitgenodigd waren.

Samen met de nieuwe jongeren zouden de repetities hervat worden.

Fons Verbinnen, schatbewaarder, stelde aan Max Verdonck, een oud-Westelaar en woonachtig in

St. Jozef Olen, de vraag om de nieuwe dirigent te worden. Een vraag die Max positief beantwoordde.

 

Op 20 september 1970, ter gelegenheid van de processie, trok de Fanfare Hoop en Vlijt weer triomfantelijk door de straten van Westerlo.

In de volgende jaren wist dirigent, Max Verdonck, het korps weer op een hoger peil te brengen en behaalde met hen prachtige resultaten bij deelname aan verschillende wedstrijden.

In 1996 werd de fanfare Hoop en Vlijt in het orkesttornooi, ingericht door het Provinciebestuur van Antwerpen, bevestigd in de afdeling Uitmuntenheid.

Toen Max Verdonck op 26 april 1999 overleed werd de dirigeerstok overgenomen door zijn zoon Marc Verdonck.


REPETITIES


De repetities van onze fanfare vinden plaats elke vrijdagavond tussen 20h00 en 22h00, in het lokaal van "Die Spelewei",

Asberg 8 te Westerlo.


Jongeren die een instrument wensen te bespelen, krijgen een instrument van onze fanfare, dat kan gebruikt worden tijdens hun opleiding aan de plaatselijke muziekacademie.


Op deze website, onder "contact" staan de personen die U hiervoor verder kunnen helpen.